top of page

שבת

7:45 - לימוד מסכת ברכות
 

 

מיד לאחר תפילת שחרית (10:30 לערך):
לימוד הורים וילדים (אולם התפילה)+
שיעור לנשים (בית מדרש)
 
(נשים ונערות מוזמנות להתנדב להעביר שיעור למידע נוסף לחצו כאן)

אחת לשבועיים בין מנחה לערבית 929
מיד לאחר מנחה קטנה - גמרא

חדש חדש חדש 

דף יומי בכל יום לאחר ערבית

ימי חול

שני

 

 
רביעי

 

21:45-22:30

אגדתות על התלמוד ע"פ הספר "עין יעקב".

ינון שויקה

שישי

 

 

ראשון

 

בשעות 20:45 ועד ל21:30

יינתן זמן שבו בית המדרש נפתח לצורך לימוד חברותות

שלישי

 

חמישי

 

23:00 שיעור עם הרב הראשי לישראל הרב לאו

 

 

bottom of page