top of page

בזאת יבואו על הברכה התורמים לבנין המשכן

בית הכנסת נבנה מתרומות רבות אשר רובן המכריע היגיע ממשפחות הקהילה. כמו כן מספר משפחות ועמותות תרמו חלק משמעותי לבנית המשכן.

קרן וואהל

היכל התפילה המרכזי נתרם ע"י קרן וואהל.

פרטים נוספים על הקרן ניתן לקרוא ב- http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Wohl

משפחת קמרי / גומרי

בית הכנסת נקרא על שם רחמים ואסתר גומרי (קמרי) אשר בנדיבותם תרמו סכום מכובד ביותר לבנית בית הכנסת.

לפרטים נוספים....

משפחת זרם

משפחת וינברג

בית המדרש ע"ש מארק ויינברג, חבר קהילה יקר, שנפטר בטרם עת. מארק תרם לגיבוש הקהילה והיה ידוע באהבתו לתורה. למארק היה חלום לבנות בישראל בית כנסת מפואר אשר לצערינו לא זכה לחנוך יחד עימנו.

בית המדרש, מקום לימוד התורה, נתרם ע"י משפחתו וחבריו לזכרו.

 

משפחת זרם בחרה לתרום את ארון הקודש והבימה של בית הכנסת.

התרומה ניתנה לעילוי נשמת בני משפחותם.

לפרטים נוספים....

עירית מודיעין

עירית מודיעין והעומד בראשה, מר חיים ביבס, בשיתוף משרד הדתות תרמו את העלות הנכבדת של עבודות הפיתוח של בית הכנסת.

 

bottom of page