הודעות 

 
ועדת תרבות
לאחר תפילת מוסף סיום מסכת ברכות
לימוד במעגלים 

מזל טוב מזל טוב